Komend vanaf rijksweg A35 (afslag Almelo Zuid) rijdt men Almelo binnen. Een entree met bedrijventerreinen aan weerskanten van de Henriëtte Roland Holstlaan. Voor de daar gevestigde bedrijven is een aantal jaren geleden de Ondernemersvereniging 'de Poort van Almelo' opgericht.
De vereniging behartigt de gezamelijke belangen van de in dit gebied gevestigde bedrijven. Naast belangenbehartiging speelt het sociale aspect een grote rol. Een aantal keren per jaar is er een bijeenkomst waarbij in de regel een bedijfsbezoek plaatsvindt met aansluitend een netwerkborrel.


De volgende terreinen maken deel uit van de Poort van Almelo:

Ambachtstraat
Bornerbroeksestraat
Henriëtte Roland Holstlaan
Stadionlaan
Twentelaan 
Zeearend
Twentepoort Oost Twentepoort West
Windmolen