Secretariaatsadres:

Ondernemersvereniging 'de Poort van Almelo'
info@poortvanalmelo.nl