Lidmaatschap ondernemersvereniging de Poort van Almelo

Om als lid te kunnen worden toegelaten dient een ondernemer gevestigd te zijn in het gebied van de Twentepoort, Henriëtte Roland Holstlaan, Zeearend en de nabijheid van het Polman Stadion.

Het ondernemerschap moet blijken uit de inschrijving van de betreffende onderneming bij de Kamer van Koophandel, voor zover een inschrijving vereist is.

Het lidmaatschap van de vereniging kost slechts €100,- per bedrijf per jaar (exclusief BTW). U mag dan met twee vertegenwoordigers de bijeenkomsten bezoeken. Wanneer u met meer dan twee personen een bijeenkomst wilt bezoeken kan een extra bijdrage worden gevraagd.

Het lidmaatschap voor de vereniging kan worden verkregen door schriftelijke aanmelding bij de secretaris van het bestuur. Dit kan door middel van het formulier dat u hieronder kunt downloaden.