In 1999 organiseerde één van de nieuwe bedrijven op ons bedrijventerrein een "Noaberbijeenkomst" om de buren te leren kennen.

De animo voor deze bijeenkomst was groot en geleidelijk aan is het idee ontstaan voor een eigen ondernemersvereniging. Eind 2000 is De Poort van Almelo formeel, bij notariële akte, opgericht. 

Hierna is er voor de vereniging onderzoek verricht naar de wensen en behoeften van de ondernemers in het gebied. Het onderzoek is verricht om de vereniging nieuw leven in te blazen en de activiteiten te vergroten. Dit onderzoek heeft als basis gediend voor het beleidsplan van de vereniging.