De ondernemersvereniging de Poort van Almelo heeft primair ten doel: Het behartigen van de zakelijke belangen, financieel of 
anderszins van de aangesloten leden in het gebied van de Twentepoort, één en ander in de ruimste zin van het woord.

De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het organiseren van lezingen, seminars, vergaderingen, (bedrijfs)-excursies met als oogmerk voorlichting en informatie te geven in zakelijke aangelegenheden.
  • Het leggen en instandhouding van collegiale en sociale    verbanden.
  • Adopteren van een goed doel c.q ondersteuningsproject.
  • Fungeren als spreekbuis naar de gemeente toe en naar andere overheidsinstanties.
  • Het uitwisselen van ervaringen op juridisch, fiscaal- en bedrijfseconomisch gebied.
  • Samenwerking met andere bedrijvenkringen.
  • Het beleggen van bijeenkomsten met een recreatief karakter.
  • Alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van de doelstellingen van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.